Saznajte više
Tematske rute

Banatske biciklističke rute u 5 tema (eko, etno, kulturna, gastro i rekreacija) razrađene su za srpsku stranu. 66 znamenitosti, lokaliteta i drugih turističkih atrakcija je mapirano, popisano i uključeno u studiju. Pored toga, 135 turističkih operatera i pružalaca pomoćnih usluga iz 16 srpskih naselja sastavljeno je u bazu podataka. Svaka tačka (stavka) je podržana sa 5 fotografija.

1004_1.jpg

Banatske biciklističke rute u 5 tema (eko, etno, kulturna, gastro i rekreacija) razrađene su za srpsku stranu. 66 znamenitosti, lokaliteta i drugih turističkih atrakcija je mapirano, popisano i uključeno u studiju. Pored toga, 135 turističkih operatera i pružalaca pomoćnih usluga iz 16 srpskih naselja sastavljeno je u bazu podataka. Svaka tačka (stavka) je podržana sa 5 fotografija.

1005_1.jpg

Banatske biciklističke rute u 5 tema (eko, etno, kulturna, gastro i rekreacija) razrađene su za srpsku stranu. 66 znamenitosti, lokaliteta i drugih turističkih atrakcija je mapirano, popisano i uključeno u studiju. Pored toga, 135 turističkih operatera i pružalaca pomoćnih usluga iz 16 srpskih naselja sastavljeno je u bazu podataka. Svaka tačka (stavka) je podržana sa 5 fotografija.

1006_1.jpg

Banatske biciklističke rute u 5 tema (eko, etno, kulturna, gastro i rekreacija) razrađene su za srpsku stranu. 66 znamenitosti, lokaliteta i drugih turističkih atrakcija je mapirano, popisano i uključeno u studiju. Pored toga, 135 turističkih operatera i pružalaca pomoćnih usluga iz 16 srpskih naselja sastavljeno je u bazu podataka. Svaka tačka (stavka) je podržana sa 5 fotografija.

1007_1.jpg