Saznajte više

Preuzmite Route Planer aplikaciju za Vaš Android ili IOS mobilni telefon!

Naziv projekta: Banat touristic cycling route connection (Banatska turistička veza za biciklističke rute)
Akronim: BanatBike
Identifikacioni broj projekta: RORS-379
Ukupan budžet projekta: 297 990.00 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 253 291.50 EUR
Planirani početak projekta: 1. maj 2019. godine
Planirani kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine
Vodeći partner: Opština Senta
Projekt partner 2: Asociatia Otelek Magyarul Magyarokert Egyesulet (RO)
Kontakt informacije:
Opština Senta
Adresa: Glavni Trg 1, 24400 Senta, Srbija
Kontakt osoba: Andras Kosicki
Email:  kosicki.andras@zenta-senta.co.rs
Telephone: +381 24 655 411; +381 64 28 99 776

Opis, ciljevi, rezultat projekta:

Projekat se fokusira na zajedničke teritorijalne izazove i namerava da podstiče povezanost regiona dve zemlje, olakšavajući bolju komunikaciju i saradnju između stanovništva i zajednica sa obe strane granice. Projekat je inovativno rešenje za povećanje turističke potražnje prirodnih i kulturnih atrakcija u pograničnom regionu. Kombinuje dva pristupa na jedinstven način. Kao prvo, preko biciklističke staze, povezuje se na biciklističku mrežu Eurovelo, Temišvar - Zrenjanin, što će privući stanovništvo koje je
posvećeno slobodnom putovanju na otvorenom. Drugo, biće stvorena tematska ruta koja objedinjuje sva prirodna, istorijska i kulturna nasledja na putu i ​​na taj način nudi zajednički paket turistima i posetiocima regiona.

Glavni cilj projekta je povećanje potražnje za prekograničnim turističkim regionom razvijanjem paketa tematske biciklističke rute i kroz zajedničkog brendiranja i marketinške aktivnosti. Tematske rute, integrisani turistički akteri i marketing doprinosi povećanju atraktivnosti regiona za domaće i strane turiste.
Izrađen paket turističkih biciklističkih ruta (eko, etno, kulturno, gastro i slobodno vreme) koji podstiču prepoznatljivost i održivo iskorišćavanje turističkih atrakcija u regionu. Ova turistička biciklistička ruta predstavlja zajednički turistički proizvod koji integriše glavne turističke potencijale na prekograničnom području.
Ciljna grupa: lokalne samouprave, interesne grupe uključuljući NVO, firme uključuljući MSP i javnost turisti, koji posećuju region.

Aktivnosti obuhvataju:

 • Projekt menadžment i koordinacija
 • Izveštavanje, finansijski menadžment i javne nabavke,
 • Projektni mitinzi i međunarodna komunikacija među partnerima,
 • Izrada zajedničke turističko tematske biciklističke rute,
 • Razvoj aplikativnog softvera - ROUTE PLANNER,
 • Izrada sistema upravljanja kvalitetom,
 • Obuka (osnovni jezik, stručni, marketing i QMS),
 • Kupovina rent a bike sistema sa biciklima,
 • Formiranje biciklističkog odmarališta,
 • Zajedničko putovanje na novom formiranom putu,
 • Prevod i tumačenje,
 • Putovanje učesnika,
 • Start-up aktivnosti i komunikacija,
 • Promotivni materijal,
 • Publikacije,
 • Javni događaji.
16.03.2023.