Saznajte više
Kontakt

Opština Senta
Adresa: Glavni Trg 1, 24400 Senta, Srbija

Kontakt: Turistička organizacija opštine Senta
Email:  info@sentainfo.org
Telephone: +381 24 817 818